EminiFX, Inc. Sezi

EminiFX, Inc. Sezi

Case Number: 22-03822 (VEC)

Distri Sid New York
Asanble Kominal Yo

Reseptè a te fè yon entèvyou an dirèk ak yon Chèn YouTube ki vize kominote ayisyen an nan jedi 14 mas 2024. Reseptè a te reponn kesyon sou pwochen etap yo nan sektè a, ki gen ladan yon kantite kesyon an dirèk nan itilizatè EminiFX. Ou ka jwenn aksè nan yon anrejistreman entèvyou sa a sou https://www.youtube.com/watch?v=Uvsvb2YTUlU.

Reseptè a te fè yon entèvyou ak yon Tele Metropole, an anglè ak kreyòl ayisyen, jedi 18 janvye 2024. Reseptè a te reponn kesyon sou verifikasyon tranzaksyon an ak pwosesis reklamasyon yo, ansanm ak lòt pwoblèm ki gen rapò ak reseptè a. Ou ka jwenn aksè nan yon anrejistreman entèvyou sa a sou https://www.youtube.com/watch?v=P2Z9yBFv3Os.

Reseptè a te fè yon entèvyou ak yon Chèn YouTube ki vize kominote ayisyen an vandredi 15 desanm 2023. Reseptè a te reponn kesyon sou pwolonjman dat limit Portal Itilizatè a jiska 26 fevriye 2024, ansanm ak lòt pwoblèm ki gen rapò ak reseptè a. Ou ka jwenn aksè nan yon anrejistreman entèvyou sa a nan www.youtube.com/watch?v=h08nOnoByW8.

Reseptè EminiFX te fè premye prezantasyon Live Town Hall li a Mèkredi 6 septanm 2023 a 7:00 p.m. (ET). Reseptè a te bay telespektatè yo yon aktyalizasyon sou dènye aktivite yo ak sitiyasyon finansye reseptè a. Ou ka jwenn aksè nan yon anrejistreman prezantasyon Town Hall sa a nan www.youtube.com/@EminiFXReceiver/stream.

Pwochen prezantasyon Meri Reseptè a ap fèt Jedi 28 septanm 2023 a 7:00 p.m. (ET).
Asire w ke w vizite chanèl YouTube Receiver la nan www.youtube.com/@EminiFXReceiver pou videyo itil konsènan Portal Itilizatè a.